Estadístiques any 2017

A continuació us presentem les estadístiques de l'any 2017 comparades amb els anys anteriors.

Any 2017 mes

Any 2017 totals

 

 Historic tots els anys

 

Any 2017 a peu i bicicleta

 

Any 2017 per sexe

 

Any 2017 per edats

 

Any 2017 per comunitats autónomes

 

Any 2017 per demarcacions

 

Any 2017 per paisos

 

Tal com sabeu, els pelegrins que passen o els que es queden a dormir a Cervera, es poden registrar al llibre que tenen les Religioses de la Sagrada Familia (carrer de Sabater). D'aquesta manera, l'Associació pot confeccionar aquestes estadídtiques i valorar-ne les seves dades. Cal dir però, que no tots els pelegrins que fan el Camí de Sant Jaume estan dins aquestes estadístiques perquè no han segellat la seva Credencial a Cervera.