Estadístiques any 2015

A continuació us presentem les estadístiques de l'any 2015 comparades amb els anys anteriors.

any mes a mes

any acumulat

Històric jpeg

Tal com sabeu, els pelegrins que passen o els que es queden a dormir a Cervera, es poden registrar al llibre que tenen les Religioses de la Sagrada Familia (carrer de Sabater). D'aquesta manera, l'Associació pot confeccionar aquestes estadídtiques i valorar-ne les seves dades. Cal dir però, que no tots els pelegrins que fan el Camí de Sant Jaume estan dins aquestes estadístiques perquè no han segellat la seva Credencial a Cervera.