Via Augusta: Coll de Panissars a Montserrat

19-3-2016

Els nostres amics de l'Associació Gerunda ens passen les etapes que estan fent de la Via Augusta.

Full informatiu nr. 82 (1)