Notícia de prensa

22-3-2017

Hem vist a "el cargol" Magazin del Penedes, aquesta notícia que parla `d'un tram del Camí de Sant Jaume, amb aquest títol,

"El 2 d’abril s’inaugurarà un nou tram senyalitzat per fer el Camí de Sant Jaume des de Vilafranca del Penedès"

Cami Sant JaumeVilafranca

Enllaç a l a publicació