Estadístiques 2000 - 2011

7-1-12

A continuació, presentem una sèrie de gràfics per tal que pugueu veure l'evolució del Camí de Sant Jaume a Catalunya al seu pas per la ciutat de Cervera. Aquestes dades es recullen en un llibre que es troba a la Residència de les Religioses de la Sagrada Família, on s'hi allotgen els pelegrins.

Aquest any 2011 s'ha assolit la xifra més elevada obtinguda durant aquests 11 anys.

404 pelegrins !!!


1

Cal dir però que per Cervera han passat més pelegrins, ja que no tots els pelegrins que fan el Camí Català estan dins aquestes estadístiques perquè no han segellat la seva Credencial a Cervera.

 

bici

 Com a curiositat, comentar que respecte a l'any 2010, en el 2011 tot i que el nombre de pelegrins ha anat en augment, no ha passat el mateix en el cas dels bicigrins (pelegrins que fan el Camí amb bicicleta) on la xifra s'ha mantingut pràcticament invariable.

edats copy

Pel que fa a l'edat dels pelegrins, la franja més representada és la que va entre els 30 i 60 anys. Tot i així, les dues franges restants si sumem el seu valor, representen una quarta part del total dels pelegrins.

hd

Tal com es pot visualitzar, aquest any 2011, ha augmentat molt el nombre de dones que han decidit recórrer el Camí de Sant Jaume.

paisos

França, Alemanya, Holanda i Itàlia continuen encapçalant aquest gràfic com a països amb un major nombre de pelegrins que fan el Camí de Santiago començant-lo a Catalunya.

Aquest any 2011 han passat per primera vegada a Cervera recorrent el Camí Català pelegrins procedents d'Anglaterra, Bulgària, Corea del Nord, Marroc, Nova Zelanda, Rússia i Taiwan. És sorprenent com un sentiment comú uneix a persones dels 5 continents a recórrer aquest Camí únic que no deixa indiferent a aquell pelegrí que el descobreix.

comunitats

Pel que fa a la procedència dels pelegrins segons les comunitats autònomes, sobretot en els últims 3 anys, són cada cop més els pelegrins que un cop han recorregut el Camí Francès, decideixen arribar a Santiago a partir d'altres Camins, entre els quals, el Camí Català.