Pelegrins que han arribat a Santiago

Hem rebut de "BuenCamino Editorial" aquesta estadística del número de pelegrins que arriben a Santiago. Podeu veure l'importància que té el Camí per l'increment constant de pelegrins que hi passen.

RESUM PELEGRINS