Visites a la nostra web

8-1-2018

Un cop acabat l'any 2017 hem de dir que la nostra pàgina va rebre un total de visites de 4.395, adjuntem un quadrant de l'informació que dona la pàgina,

Image 1