Notícies rebudes de l'associació Gerunda

8-8-2017

El nostre amic Joaquim Rosa ens ha fet arribar la següent informació.

Full informatiu nr. 126 (1)