Estadístiques 2000-2011

A continuació presentem una sèrie de gràfics per tal que pugueu veure l'evolució del Camí de Sant Jaume a Catalunya al seu pas per la ciutat de Cervera. Aquestes dades es recullen en un llibre que es troba a la Residència de les Religioses de la Sagrada Família, on s'allotgen els pelegrins.

Aquest any 2012 s'ha assolit la xifra més elevada obtinguda durant aquets 12 anys: 509 pelegrins !!!

Diapositiva1total

 Cal dir però que per Cervera han passat més pelegrins ja que no tots els pelegrins que fan el Camí Català estan dins aquestes estadístiques perquè no han segellat la seva Credencial a Cervera. 

Diapositiva2bici

Com a curiositat, comentar que mentre els anys 2010 i 2011 semblava que s'havia estancat el nombre de bicigrins (pelegrins que fan el Camí amb bicicleta), aquest passat any 2012 s'ha produït un punt d'inflexió ja que ha augmentat el seu nombre superant per primera vegada la xifra de 100 bicigrins.

Diapositiva3edats

Pel que fa a l'edat dels pelegrins, la franja més representada és la que va entre els 30 i 60 anys, Tot i així, tal com es pot visualitzar, hi ha una tendència creixent per a la franja d'edat de més de 60 anys. En concret, en el 2012 s'han registrat 106 pelegrins amb aquesta edat, màxim detectat en aquests 12 nys d'estadística.

Diapositiva4hd

Tal com es pot visualitzar, aquest any 2012, ha cotinuat l tendència creixent del nombre de dones que ham decidit recórrer eCamí de Sant Jame.

Diapositiva5paisos

França, Alemanya, Holanda i Polòia encapçalen aquest gràfic com a països amb un major nombre de pelegrins que han fet el Camí de Santiago començant-lo a Catalunya. Cal destacar la gran afluència de pelegrins polonesos durant aquest últim any 2012 (25 pelegrins) que els ha permès passar de la posició 12 que ocupava a l'estadística 2000-2011 a la quarta posició a l'estadístca d'aquest any.

Cada cop es fa més difícil registrar el pas de pelegrins de nous països. Tot i així, aaquest any han passat per primera vegada per Cervera pelegrins procedents de la Xina i d'Hongria.

De totes maneres, si observem el gràfic es pot veure que hi ha païos represents dels 5 continents. És realment sorprenent i agradable veure com un sentiment comú uneix a persones de diferents països del món a recórrer aquest Camí únic que no deixa indiferent a aquell pelegrí que el desobrix i el recorre. 

Diapositiva6comunitats

Pel que fa a la procedència dels pelerins de les altres comunitats autònmes, sobretot en els últims 3 anys, són més els pelegrins que un cop han recorregut el Camí Francés, deideixen arribar a Santiago a partir del Camí Català. Aquest any 2012, han passat per primera vegada pelegrins procedents de la Rioja.